Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)

pll_content_description

 วันที่ 26 ก.ค. 60 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอาภรณ์ สีสา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน นำภารกิจของกระทรวงแรงงานออกให้บริการประชาชน อาทิ การประชาสัมพันธ์/ให้คำปรึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  การประกันสังคม การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนชุมแสงโนนเหลี่ยม ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

TOP