Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน  ทาสีกำแพงวัดบ้านผักหวาน

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน  ทาสีกำแพงวัดบ้านผักหวาน หมู่ที่ 6 ต.โนนราษี อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน

TOP