Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

  วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิงมนัสวิน เข็มมี นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมสัมมนาจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส เพื่อรับรู้แนวทาวการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ พร้อมกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ

TOP