Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ปี 2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

pll_content_description

 1 ก.ค. 60 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางอาภรณ์ สีสา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานตำบลบรบือ นางสุภาพรรณ วงศ์สินอุดม เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ : หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  ณ  วัดนาดีวราราม  ม.6,13 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

 

 

TOP