Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560

pll_content_description

 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ มอบหมายให้ นายเครือ บทนอก นวก.แรงงานชำนาญการ จนท.ผู้รับผิดชอบงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด

 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ มอบหมายให้ นายเครือ บทนอก นวก.แรงงานชำนาญการ จนท.ผู้รับผิดชอบงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 2) จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน นายมานิตย์ เดชสุภา นายกฯ อบต.งัวบา กำนัน ผญบ.ในตำบลงัวบา เปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน กำจัดวัชพืช (หนองผักหนาม) ม.7,17 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

TOP