Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560

pll_content_description

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ มอบหมายให้ จนท.ผู้รับผิดชอบงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ มอบหมายให้ จนท.ผู้รับผิดชอบงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 2) จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานตำบลเขวา นางพัฒนาภรณ์ ชินแสง และอาสาสมัครแรงงานตำบลท่าตูม นายสุนทร ขยันเยี่ยม เปิดกิจกรรมพ้ฒนาทักษะฝีมือ : หลักสูตรการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมละเหยจากพรรณไม้ไทย ห้องประชุม อบต.เขวา อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม และหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านท่าตูม ม.3 ต.ท่าตูม อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม

TOP