Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560

pll_content_description

                 วันที่ 28 เม.ย.2560

                 วันที่ 28 เม.ย.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเสน่ห์ นนทโชติ) มอบหมายแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 401 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดฯ และแผนการดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2560

TOP