Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รวมพลังส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลสนาม”

pll_content_description

 

 

                       วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานรับบริจาคหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รวมพลังส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลสนาม โดยได้ส่งมอบข้าวหอมมะลิ จำนวน 3 กระสอบ มูลค่า 3,600 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาสารคามรับมอบ เพื่อส่งต่อมอบให้ แพทย์ พยาบาลสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อไป

TOP