Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560

pll_content_description

                 วันนี้ (24 เม.ย.2560) นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปกค.รง.มค.) ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

                 วันนี้ (24 เม.ย.2560) นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปกค.รง.มค.) ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560  ในพื้นที่อำเภอกุดรัง และอำเภอบรบือ รวมจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เรืองศิริฟาร์ม (ฟาร์มเลี้ยงสุกร) ม.5 ต.กุดรัง อ.กุดรัง และบริษัทธำรงไทยอิเล็กทรอนิกส์ 102 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (คสช.ที่ 101/2557) ไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานขณะเข้าทำการตรวจฯ กรง.มค.จึงแนะนำภารกิจ/ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม

TOP