Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมประจำร้านกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567

pll_content_description

“ร่วมกิจกรรมประจำร้านกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567”

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ร้านกาชาดจังหวัดมหาสารคาม หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม (นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต) เป็นประธานการจัดกิจกรรมประจำร้านกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 ซึ่งในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเวรประจำวันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามและอำเภอโกสุมพิสัย

โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นำโดยแรงงานจังหวัดฯ (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดฯ (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)  ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดฯ (นายชิโนรส จันทร์ทิพย์) พร้อมด้วยบุคลากรทั้ง 5 หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมประจำร้านกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 ระหว่างเวลา 11.00 -21.00 น โดยประจำจุดแต่ละจุด ดังนี้

  1. จนท.ประจำจุดจ่ายรางวัล
  2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (พิธีกร)
  3. เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรนาทีทอง
  4. กิจกรรมการแสดง ได้แก่ การเต้นลาสโลป โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
  5. การจับรางวัลและมอบรางวัล
TOP