Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

หารือเตรียมจัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2567

pll_content_description

“หารือเตรียมจัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2567”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (นายชูชาติ ราชจันทร์)เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมงานสภากาแฟประจำเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งมีเจ้าภาพหลัก 7 หน่วยงาน ได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 5 หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ โดยมีแรงงานจังหวัดมหาสารคาม(นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมฯ ด้วย

TOP