Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

เยี่ยมให้กำลังใจและมอบของอุปโภคบริโภคแก่หมู่บ้านที่ถูกล็อคดาวน์ เนื่องจากติดเชื้อ COVID -19

pll_content_description

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ บ้านขามป้อมน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม(นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.มหาสารคาม(นางสาวพิชญภัค บัวละภา) และบริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จํากัด สาขามหาสารคาม เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชาวบ้านบ้านขามป้อมน้อย หมู่ที่4 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จำนวน 86 ครัวเรือน ประชากร 350 คน มีผู้ติดโควิด-19 จำนวน 21 คน มีความเสี่ยงสูง 3 คน(เป็นหมู่บ้านที่ถูกล็อคดาวน์) โดยการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ตำบลหนองไฮ (นายสุวิทย์ ปาปะไมย์) อ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ รวม 5 คน ได้แก่ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นายอาระยะ กุดวงษาและนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ พร้อมด้วยนายจักราวุธ ธนูศร พนักงานขับรถของสำนักงานฯ

TOP