Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า ระหว่างวันที่ 18-22มกราคม 2564 สถานที่ ณ วัดบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ต.แวงน่าง อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน

 

TOP