Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.40 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ตลอดเดือนมกราคม 2564 โดยขอให้แต่งกายสุภาพ และต้องปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ด้วย

TOP