Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กันยายน 2563

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กันยายน 2563 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ป่าโคกบ้านหัวหนองคูตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

TOP