Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

6 มกราคม 2565

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

5 ตุลาคม 2564

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)

21 กรกฎาคม 2564

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)

26 เมษายน 2564
TOP