Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ปี 2566 (กรกฎาคม-กันยายน 2566)

27 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 ปี 2566 (เมษายน-มิถุนายน 2566)

27 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 ปี 2566 (มกราคม-มีนาคม 2566))

27 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 ปี 2566 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)

13 มกราคม 2566

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน2565)

10 ตุลาคม 2565

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565)

22 กรกฎาคม 2565

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)

21 เมษายน 2565

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

6 มกราคม 2565

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

5 ตุลาคม 2564

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)

21 กรกฎาคม 2564

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)

26 เมษายน 2564
TOP