Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กุมภาพันธ์ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565
TOP