Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameคู่มืออาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 1472.84 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-22 15:52:05+07

pll_file_nameบันทึกปากคำ

ขนาด : 46.9 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 20:43:20+07

pll_file_nameใบสมัครเข้ารับการฝึกฝีมือแรงงาน

ขนาด : 883.02 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 20:41:23+07

pll_file_nameแบบคำร้องทุกข์คนงาน(2)

ขนาด : 372.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 20:37:43+07

pll_file_nameแบบคำร้องทุกข์คนงาน

ขนาด : 356.62 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 20:36:53+07

pll_file_nameแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ขนาด : 552.74 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 20:35:49+07

pll_file_nameแบบแจ้งความต้องการฝึกอาชีพ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน

ขนาด : 282.22 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 20:35:00+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 656.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 20:33:36+07
TOP