Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีพระราชทานรถไฟฟ้า ณ วัดอภิสิทธิ์ ...

Mol-Thailand

ร่วมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ Thailand s Digital Government Strategie ...

Mol-Thailand

ร่วมออกโรงทาน ในพิธีถวายผ้าพระกฐินปี 2564 ...

TOP