Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกันยายน 2564 ...

Mol-Thailand

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2556 ...

Mol-Thailand

อบรมเชิงปฏิบัติการร้อยแก่นสารสินธุ์หลัง Covid-19 (New Ways of Doing ...

Mol-Thailand

การประชุมประจำปี 2564 Mission to Transform : 13 ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคาม ปี 2544 – 2564 ...

TOP